Speaker at the Saikai Future Conference ZERO.

Naho spoke at the Saikai Future Conference “ZERO” hosted by Saikai City, Nagasaki Prefecture.